Program setkání - NO CCŠH v Kojetíně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Program setkání

 
Náboženská obec v Kojetíně a Tovačově Program setkání v dubnu 2020 (v čase VELIKONOČNÍM)
 
 
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). „Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18
 
 
 • 1.4.2020 Středa – Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" od 16,00 hod. v Klubovně modlitebny
 • 1.4.2020 Středa – modlitby a zpěvy z Taizé od 18,00 hod. v Husově sboru
 • 2.4.2020 Čtvrtek – postní biblická hodina od 16,00 hod. na faře
 • 5.4.2020 Neděle 6. postní (Květná - Palmarum): bohoslužby od 8,15 ve Skalce (sál Obecního domu)
 • - Po skončení 6. postní bohoslužby se koná výroční shromáždění NO.
 • 5.4.2020 Neděle 6. postní (Květná - Palmarum): bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
 • - Po skončení 6. postní bohoslužby se koná výroční shromáždění NO.
 • 7.4.2020 Úterý duchovní výchova od 13,40 a od 14,30 hod. na faře a v Klubovně modlitebny
 • 9.4.2020 Čtvrtek – Zelený: biblická hodina od 17,00 hod. na faře kolem stolu (Poslední pomazání, Poslední večeře Páně, modlitba v Getsemane, Velký pátek - Pašije)
 • 12.4.2020 Neděle – Vzkříšení; Boží hod Velikonoční: slavnostní bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
 • 14.4.2020 Úterý duchovní výchova od 13,40 a od 14,30 hod. na faře a v Klubovně modlitebny
 • 16.4.2020 Čtvrtek – velikonoční biblická hodina od 16,00 hod. na faře
 • 19.4.2020 Neděle – 1. po Velikonocích (Quasimodogeniti): bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
 • 21.4.2020 Úterý duchovní výchova od 13,40 a od 14,30 hod. na faře a v Klubovně modlitebny
 • 22.4.2020 Středa – Vikariátní konference duchovních od 9,30 hod. v Lošticích
 • 23.4.2020 Čtvrtek – velikonoční biblická hodina od 16,00 hod. na faře
 • 26.4.2020 Neděle – 2. po Velikonocích (Misericordias Domini): bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
 • 28.4.2020 Úterý duchovní výchova od 13,40 a od 14,30 hod. na faře a v Klubovně modlitebny
 • 30.4.2020 Čtvrtek – velikonoční biblická hodina od 16,00 hod. na faře
 • 3.5.2020 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate): bohoslužby od 8,15 ve Skalce (sál Obecního domu)
 • 3.5.2020 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate): bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
 
 
Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
 
 
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
 
 • Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře a v Klubovně modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v Klubovně modlitebny (zpravidla 1. středa v měsíci).
 • Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru (zpravidla 1. středa v měsíci).
 • Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci promítání).
 • Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti a mládež).
 
 
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796., kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti v pondělí a ve středu od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody. Volejte laskavě na tel. č. 777 706 511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Mgr. Petra Hrušková z Přerova, tel: 606 207 782 email: petra.hruskova@email.cz
 
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“! Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského Zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.com/captainjtc
 
Samozřejmě, program setkání a další duchovenská činnost, je v platnosti jen, pokud budou vládou ČR nařízená, krizová a karanténní opatření, do té doby uvolněna!

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky