Z historie - NO CCŠH v Kojetíně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z historie

Z historie a současnosti NO CČSH v Kojetíně.

 • R. 1927-1929 - vznik samostatné náboženské obce CČSH v Kojetíně (br. far. Václav Zháněl, původně z NO Tovačov, která byla samostatná již od r. 1921).

 • R. 1953 -  je slavnostně otevřen Husův sbor v Kojetíně, po opravě a částečné přestavbě původní židovské synagogy. Farářem v té době byl br. far. Zdeněk Šebík (později farář Husova sboru v Olomouci). Práce na sboru vedl zednický mistr br. Jan Chovanec, předs. RS byla ses. Marie Silňoušková, později br. Štábl.

 • R. 1958 – NO Kojetín přebírá br. far. Mgr. Dobromil Malý a působí v ní do až do své smrti (+2.5.2007). Před Kojetínem sloužil br. far. Malý např. v NO Třebíč, Náměšť n/O a Morkovice, kde pomáhal zbudovat sbor Jana Blahoslava...

 • R. 1990 – manželka br. far. Mgr. Dobromila Malého, ses. Olga Malá (už dříve katechetka CČSH), přijímá jáhenské svěcení a působí jako farářka v NO Tovačov a jeho diasporách  (především Skalka a Polkovice).

 • R. 1992-1993 – za přítomnosti potomků původních kojetínských Židů (kteří přijeli z Ameriky, Anglie či Izraele) jsou slavnostně odhaleny pamětní desky, jako vzpomínka na tragické události r. 1942, kdy byla kojetínská židovská obec odvlečena do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

 • R. 1998-2001-2002 – generální oprava Husova sboru: rekonstrukce střechy, zajištění statiky, zaizolování základů, fasáda (prostředky poskytl fond Ministerstva kultury, Památkový úřad v Přerově a pokladna NO Kojetín).

 • R. 2004 – NO Kojetín a Tovačov dostávají posilu v podobě příchodu pastoračního asistenta, a tím se, na popud ses. biskupky olomoucké Mgr. Jany Šilerové, stává vnuk manželů Malých, Jiří Pleva (také z Kojetína).

 • R. 2005-2006 – rekonstrukce celé Husovy ulice, úprava okolí Husova sboru (kompletní náklady hradí město Kojetín a regionální fond EU rozvoje venkova).
 • počínaje 1. březnem je Jiří Pleva ustanoven v NO Kojetín a Tovačov jako kazatel
 • účast na „půlnoční bohoslužbě“ opět překročila číslo 40. Na Štědrý večer se v Husově sboru sešlo celkem 47 věřících, příznivců a hostů...
 • R. 2007 – 2.5.2007 odchází z tohoto světa br. far. ThMgr. Dobromil Malý, který obětavě sloužil v NO Kojetín 50 let. Věčná a vděčná mu buď paměť. Bohoslužbu na rozloučenou sloužila ses. biskupka olomoucká Mgr. Jana Šilerová, zúčastnili se dva biskupové, přes 20 farářů ze dvou diecézí, a přes 200 věřících různých vyznání, aby společně vyprovodily slovy Písma a modlitbou br. Dobromila na jeho cestě ke Světlu.
 • 15.5.2007 manželka br. far. Dobromila Malého Olga (doposud farářka v Tovačově) je pověřena službou v NO Kojetín a stává se tak kojetínskou farářkou.
 • 30.6.2007 přijala kněžské svěcení z rukou olomoucké biskupky Mgr. Jany Šilerové a spolusvětitelů kojetínská farářka Olga Malá v zaplněném Husově sboru.
 • Srpen 2007 zahájeny ekumenické modlitby z Taizé, každou středu od 18,00 hod. v Husově sboru

 • R. 2008-2012 – život v obou NO stabilizován. Hlavním pilířem duchovního života je pravidelné setkávání: dětí a mládeže v hodinách Náboženství a Duchovní výchovy ve školách a na faře; všech sester a bratří na Modlitbách a zpěvech z Taizé ve sboru, Biblických hodinách na faře a Bohoslužbách s vysluhováním svátostí ve sboru. Největší návštěvností setkávání i nadále vévodí Vánoční, Velikonoční a Dušičkové bohoslužby.
 • Koncem roku 2012 bylo nutno omezit činnost v tovačovském domově seniorů z důvodu nezájmu obyvatel o služby církve.
 • RS a FÚ NO Kojetín si dává do dalších let smělý cíl, po stabilizaci duchovního života NO pokračovat v opravách Husova sboru (synagogy).
 • Zajímavostí těchto let jsou dvojí křtiny rodiny Hossein-Selsdonových v Husově sboru a svatba Jamese a Nely Wittek-Craig až z Utahu (USA) na tovačovském zámku.

 • R. 2013 po mnoha marných, náročných a neúspěšných pokusech, se podařilo zajistit grand/dotaci z MAS/SZIF (regionálního fondu EU obnovy venkova) na další opravy Husova sboru (synagogy). Protože elektroinstalace ve sboru je z roku 1953, od r. 2004 v havarijním stavu, je dotace účelově přidělena na 1. etapu rekonstrukce elektroinstalace - Obnovení modlitebny. Práce započaly 18.9.2013. Obnova dokončena 16.12.2013 kolaudací.

 • R. 2014 - 2017 pokračují opravy fary i sboru, 27.9.2014 slavnostní den, výročí otevření sboru, slavnostní otevřené obnovené modlitebny a kolumbária.
 • 5.12.LP2017 nás do Božího království předešla naše milá, sestra farářka, Olga Malá, vděčná a věčná jí buď naše lidská i Boží paměť. Církev, za účasti bratra patriarchy Tomáše Butty a dalších biskupů, se s ní rozloučila husitským pohřebním obřadem pod vedením emeritní sestry biskupky Jany Šilerové v úterý 12.12.LP2017 v našem kojetínském Husově sboru.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky